Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3069/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả lệ phí trước bạ

Số hiệu: 3069/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3069/TCT-TS
V/v: Hoàn trả lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 928/CTBN-THDT ngày 1/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn trả lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3 (d) Mục III, phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về Lệ phí trước bạ và hướng dẫn tại công văn số 7876/BTC-TCT ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính về phệ phí trước bạ:

Trường hợp Cục thuế đã thu lệ phí trước bạ đất đối với hai dự án của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng là tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để cho thuê lại trong các khu công nghiệp, đề nghị Cục thuế làm thủ tục hoàn trả theo quy định tại Điểm 2 (d) Mục I phần V Thông tư số 95/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3069/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112