Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3047/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3047/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3047/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1171/CT-KTT ngày 30/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, về việc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty hợp tác kinh tế 385 thuộc Tổng công ty 15 (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ "V/v phê duyệt đề án hợp tác xây dựng 3 cụm bản phát triển tại các tỉnh Nam Lào", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 520/QĐ-BQP ngày 16/3/2007 về việc giao nhiệm vụ xây dựng cụm bản Văng tăk, huyện Xản xay, tỉnh Attapư nước CHND Lào cho Công ty hợp tác kinh tế 385 (thuộc Tổng công ty 15 - Bộ Quốc phòng), trong đó nguồn vốn thanh toán cho các nội dung xây dựng 3 cụm bản trên đất Bạn được Chính phủ Việt Nam đảm bảo chi trả 40% tổng vốn đầu tư xây dựng, phần còn lại 60% do Chính phủ Lào đảm bảo thanh toán;

Căn cứ quy định tại điểm 1.2 (c.5), Mục III và điểm 5.12, mục IV, Phần B, điểm 1.2 (d.3), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại Điểm 2, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ công văn số 11334/BTC-TCT ngày 23/8/2007 của Bộ Tài chính về việc kê khai và nộp thuế GTGT dự án thuỷ điện Xekaman 3; thì:

Việc thanh toán giá trị xây lắp công trình xây dựng cụm bản Văng tăk, huyện Xản Xay, tỉnh Attapư nước CHND Lào cho Công ty hợp tác kinh tế 385 (thuộc Tổng công ty 15 - Bộ Quốc phòng) được Chính phủ Việt Nam đảm bảo chi trả 40% giá trị xây lắp, phần còn lại 60% do Chính phủ Lào đảm bảo thanh toán theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, được coi là hình thức thanh toán đặc biệt do Chính phủ quyết định đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 1.2 (d.3), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên và được xét hoàn thuế theo quy định.

Đối với phần 60% giá trị xây lắp công trình mà Công ty hợp tác kinh tế 385 thực hiện tại Lào, do phía Lào đảm bảo thanh toán thì hình thức thanh toán, chứng từ thanh toán phải đảm bảo theo đúng quy định đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu quy định tại điểm 1.2 (d.3), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007. Trường hợp đến thời điểm thanh toán nhưng chủ đầu tư phía Lào chưa thanh toán thì phần giá trị xây lắp chưa có chứng từ thanh toán này chưa đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ để xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3047/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101