Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác minh hoá đơn

Số hiệu: 3047/TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 19/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3047/TCT/AC
Về thủ tục xác minh hóa đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3047 TCT/AC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ THỦ TỤC XÁC MINH HÓA ĐƠN

Kính gửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo hướng dẫn tại điểm 1.6, mục VII, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính: "Cơ quan quản lý hóa đơn các cấp có trách nhiệm tổ chức công tác xác minh hóa đơn. Việc xác minh hóa đơn của các cơ quan, các ngành, các đoàn thể và cơ quan thuế các cấp phải căn cứ vào công văn đề nghị xác minh kèm theo bản sao hóa đơn". Do việc xác minh hóa đơn hiện nay làm thủ công, số lượng hóa đơn cần xác minh ngày càng nhiều, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp, để đảm bảo việc xác minh hóa đơn được nhanh chóng, chính xác, Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm về thủ tục xác minh hóa đơn như sau:

1. Cơ quan Thuế các cấp lập Phiếu đề nghị xác minh hóa đơn căn cứ vào bảng kê số 02/GTGT, 03/GTGT và 05/GTGT do các tổ chức, cá nhân kinh doanh lập hàng tháng gửi cơ quan Thuế. Phiếu đề nghị xác minh hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu qui định.

2. Khi nhận được Phiếu đề nghị xác minh hóa đơn, cơ quan Thuế nhận xác minh căn cứ vào bảng kê 02/GTGT, 03/GTGT hoặc 05/GTGT để xác minh hóa đơn. Việc xác minh hóa đơn phải đảm bảo chính xác, kịp thời và phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Phiếu đề nghị xác minh hóa đơn. Trường hợp không thể xác minh hoặc không thể xác minh được đúng thời hạn nêu trên, cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế đề nghị xác minh hóa đơn.

3. Thông qua việc xác minh, nếu phát hiện có hóa đơn vi phạm, cơ quan Thuế đề nghị xác minh phải gửi bản sao hóa đơn vi phạm cho cơ quan Thuế nhận xác minh và ngược lại để phối hợp xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn. Các tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu xác minh hóa đơn phải gửi bản sao các hóa đơn cần xác minh kèm theo công văn đề nghị xác minh.

4. Các trường hợp yêu cầu xác minh hóa đơn còn tồn đọng (không có bản sao hóa đơn kèm theo) được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3047/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác minh hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.945
DMCA.com Protection Status