Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3040/TCHQ-KTTT về gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3040/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3040/TCHQ-KTTT
V/v: gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 526/CHQTN ngày 16/05/2007 và 580/CHQTN-NV ngày 31/05/2007 của Cục Hải quan Tây Ninh về đề nghị xem xét gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu cho Công ty TNHH Hàm Long, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C – Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

- Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Cục Hải quan Tây Ninh và giải trình của Công ty TNHH Hàm Long, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hết số nguyên liệu nhập khẩu còn tồn của năm 2006, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Tây Ninh kiểm tra các hợp đồng, chứng từ liên quan đến thời hạn giao hàng và tình hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp, nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH Hàm Long thì đồng ý áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế cho các tờ khai nhập khẩu hạt điều thô (chi tiết tại công văn số 580/CHQTN-NV ngày 31/05/2007 của Cục Hải quan Tây Ninh) đến hết ngày 31/10/2007. Công ty TNHH Hàm Long có trách nhiệm thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế đối với các lô hàng nhập vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3040/TCHQ-KTTT về gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126