Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3031/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế tài nguyên nước dùng cho nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3031/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3031/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời công văn số 216/CT-THNVDT ngày 23/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về chính sách thuế tài nguyên nước dùng cho nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

“7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.“

- Tại Điều 1 Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định:

“Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;... “

- Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan thuộc ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Ngành cấp 1A Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam.

- Tại nhóm 01183 0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt và nhóm 0161-01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt, phân ngành 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, ngành A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP Và THỦY SẢN ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam, quy định:

“01: NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

- 01183: Trồng hoa, cây cảnh

Nhóm này gồm: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa...

- 0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

Nhóm này gồm: Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng lao động các công việc sau:…

- Hoạt động tươi, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động công ích trồng hoa, chăm sóc, cắt, tỉa làm đẹp cây xanh, thảm cỏ, hoa… tại các công viên, dải phân cách, vỉa hè, vòng xoay, tiểu đảo… theo hợp đồng kinh tế ký kết với UBNC thành phố Vĩnh Long thuộc phân ngành “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” thuộc ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Ngành cấp 1A Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam nên không thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn Công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu để làm căn cứ quản lý thuế tài nguyên theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3031/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế tài nguyên nước dùng cho nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


213
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153