Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 303 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với đơn vị cổ phần hoá

Số hiệu: 303TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 303 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT đối với đơn vị cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 3032 CT/NV ngày 17/11/2003 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế GTGT đối với đơn vị cổ phần hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết sẽ được hoàn thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định tại thời điểm cổ phần hoá (2003) không quyết toán thuế GTGT, sau khi cổ phần hoá Công ty xin hoàn thuế GTGT có cả số thuế GTGT trên tờ khai mang tên Công ty xây lắp công nghiệp (khi chưa cổ phần hoá) nếu các tờ khai thuế GTGT công ty xây lắp công nghiệp trước đây thực hiện kê khai thuế GTGT đầy đủ và đúng quy định (các hoá đơn có thuế GTGT đầu vào kê khai không quá 3 tháng) thì được xét hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định kiểm tra xem xét cụ thể xử lý phạt vi phạm hành chính về việc không đăng ký mã số thuế, không thực hiện quyết toán thuế khi cổ phần hoá theo quy định hiện hành trước khi hoàn thuế GTGT cho đơn vị./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 303 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với đơn vị cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45