Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3027/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3027/TCT-TNCN
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Ông Joseph Gordon Cooper
VPĐD Visa International (Asia) Pacific Ltd.

Tổng cục thuế nhận được văn thư đề ngày 26/7/2005 của Ông Joseph Gordon Cooper - Trưởng đại diện văn phòng Công ty Visa International (Asia) Pacific Ltd. tại Việt Nam về việc “khấu trừ thuế giả định nước ngoài - thuế thu nhập cá nhân”. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.2.2.2 Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

- Trường hợp ông Joseph Gordon Cooper đã nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ngoài thì Ông cần cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có cơ sở quyết toán thuế theo nguyên tắc được quy định tại điểm 4.2.2.2 Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp khoản thuế giả định mà Công ty Visa International (Asia) Pacific Ltd. chi trả cho ông Joseph Gordon Cooper mà Ông chưa cung cấp được chứng từ chứng minh thì Ông phải tổng hợp vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập theo quy định.

Công văn số 7621/CT-TNCN ngày 30/6/2005 của Cục thuế TP. HCM trả lời theo đúng chế độ quy định. Đề nghị Ông Joseph Gordon Cooper liên hệ với Cục thuế TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu VT, ĐTNN, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3027/TCT-TNCN ngày 05/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giả định nước ngoài - thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.883

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!