Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3024/TCT-CS về lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tại Hợp đồng tư vấn giám sát kế thừa từ đơn vị đã giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3024/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3024/TCT-CS
V/v lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tại Hợp đồng tư vấn giám sát kế thừa từ đơn vị đã giải thể.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4097/CT-TTHT ngày 16/5/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc lập hóa đơn điều chỉnh liên quan đến hợp đồng đã hoàn thành của chi nhánh giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.9, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“2.9. Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hóa đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT.”

Tại điểm 4, Điều 29, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định:

“Điều 29. Giải thể chi nhánh

1. Chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên tư vấn quản lý dự án điện lực Dầu khí 2 (PV Power PMC2) đã xuất hóa đơn và kê khai doanh thu đối với hoạt động tư vấn, giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình siêu thị và cao ốc văn phòng thuộc Tổ hợp Thương mại Cửu Long theo hợp đồng số 04/2009/HĐKT/CPM-PVPOWERPMC2 ký kết với Ban Quản lý công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí sau đó thực hiện quyết toán giải thể; nay PV Power PMC2 đã quyết toán giải thể, sáp nhập vào Chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí - PV Power PCC (Công ty mẹ); PV Power PMC2 đã chuyển giao toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của các hợp đồng đang thực hiện cho PV Power PCC (Công ty mẹ); PV Power PMC2, PV Power PCC và Ban Quản lý Công trình xây dựng quy định rõ trong phụ lục chuyển đổi chủ thể hợp đồng vào ngày 2/8/2010 đã sáp nhập với Công ty cổ phần tư vấn dự án Điện lực Dầu khí Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thì việc lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã xuất liên quan đến hợp đồng đã hoàn thành kế thừa từ đơn vị giải thể thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp có chi nhánh giải thể là PV Power PCC (Công ty mẹ).

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh không phải xuất hóa đơn mới liên quan đến việc điều chỉnh giảm doanh thu tại Hợp đồng tư vấn giám sát nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3024/TCT-CS về lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tại Hợp đồng tư vấn giám sát kế thừa từ đơn vị đã giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.762
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108