Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3016/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về thời gian xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3016/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3016/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc về thời gian xác định trị giá tính thuế 

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1216/HQLS-NV ngày 16/6/2008 Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc về thời gian xác định trị giá tính thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ra thông báo cho người khai hải quan chậm sau khi tham vấn: Việc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ra thông báo sau khi tham vấn chậm quá 5 ngày của một số tờ khai là không đúng quy định theo Quyết định 640/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 03/04/06. Nếu Doanh nghiệp có khiếu nại thì đơn vị thực hiện không đúng quy định phải chịu trách nhiệm về hành vi làm sai quy định của mình.

2. Về việc xử lý các Quyết định xác định lại trị giá của các tờ khai ra thông báo chậm: yêu cầu vẫn giữ nguyên Quyết định xác định lại trị giá vì các trường hợp này cơ quan hải quan đã có đầy đủ lý do bác bỏ trị giá khai báo của Doanh nghiệp.

Để việc áp dụng giá tính thuế thống nhất, đúng các trình tự nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Phụ lục I, Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Quyết định 640/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 03/04/2006 và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn:

- Tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay việc ra thông báo chậm không đúng theo quy định. Đối với các cán bộ còn tiếp tục xảy ra tình trạng nêu trên, Tổng cục yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức về việc không thực hiện đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3016/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về thời gian xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231