Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3014/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế của Công ty TNHH một thành viên SX-TM và xuất khẩu lao động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3014/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3014/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1107/HQHCM-NV ngày 13/4/2009 về việc vướng mắc nợ thuế của Công ty TNHH một thành viên SX-TM và XKLĐ do Chi nhánh công ty tại TP HCM nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ vào NSNN;

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế thì: “Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp; Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách bị hợp nhất, doanh nghiệp nhận sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Theo đó trường hợp của Chi nhánh Công ty SX-TM và XKLĐ tại TPHCM tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 61/2006/QĐ-SXTM ngày 23/10/2006 để thành lập Công ty TNHH một thành viên SX-TM và XKLĐ thì trách nhiệm nộp thuế là của Công ty TNHH một thành viên SX-TM và XKLĐ. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đôn đốc Công ty TNHH một thành viên SX-TM và XKLĐ nộp đủ tiền thuế vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3014/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế của Công ty TNHH một thành viên SX-TM và xuất khẩu lao động do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


930
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127