Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3012 TCT/NV5 ngày 18/08/2003 của Tổng cục Thuế về việc chi phí lãi vay

Số hiệu: 3012TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3012 TCT/NV5
V/v Chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 796 CT/ĐTNN ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc chi phí lãi vay, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: “Các Khoản chi phí tra lãi tiền vay liên quan đến vốn pháp định đều không được tính vào Khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định lợi tức chịu thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có Khoản vay Ngân hàng (hoặc đối tượng khác) để tăng tổng vốn đầu tư hiện có mà Khoản chi phí trả lãi tiền vay này không liên quan đến vốn pháp định được quy định trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp được tính Khoản lãi tiền vay theo chế độ vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khoản vay này.

Khi tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp được tăng lên, yêu cầu Doanh nghiệp báo cáo với cơ quan cấp Giấy phép để được Điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3012 TCT/NV5 ngày 18/08/2003 của Tổng cục Thuế về việc chi phí lãi vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76