Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3012/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3012/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết đề nghị xoá nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại Phú Việt
(3/F 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/06 CV-PV ngày 23/4/2007 của Công ty TNHH Thương mại Phú Việt về việc xin miễn nộp phạt chậm nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu năm 2002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2004 Tổng cục Hải quan có công văn số 3023/TCHQ-KTTT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3, mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét xoá nợ phạt chậm nộp thuế cho Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ và lập hồ sơ gửi Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố nơi phát sinh nợ phạt chậm nộp thuế để xem xét theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Phú Việt được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3012/TCHQ-KTTT ngày 04/06/2007 về giải quyết đề nghị xoá nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!