Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 300/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng máy móc do chi nhánh quản lý

Số hiệu: 300/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng máy móc do chi nhánh quản lý

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà

Trả lời công văn số 761/CT-TCKT ngày 8/12/2006 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà về việc sử dụng máy móc do chi nhánh quản lý; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà có sử dụng máy móc thi công đã bàn giao cho các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty ở các địa phương (Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, do đó máy móc do Công ty giao cho chi nhánh vẫn là tài sản chung của toàn Công ty) thì không phải xuất hóa đơn GTGT đối với việc sử dụng tài sản là máy móc trong trường hợp nêu trên vẫn thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty.

Chỉ trong trường hợp các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì khi Công ty thuê máy móc của đơn vị hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội; TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 300/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng máy móc do chi nhánh quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6