Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2997/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2997/TCHQ-KTTT
V/v Khiếu nại giá tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ và xe máy Vinashin.
(Đ/c: 109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội).

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 168/CV-VNSM ngày 28/05/08 của Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ và xe máy Vinashin về việc khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu theo tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 5, điểm 8 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Khiếu nại không được giải quyết khi việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần hai.

Căn cứ điểm 19 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại ra Toà Hành chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ và xe máy Vinashin đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai nên Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết. Nếu Công ty không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Cục Hải quan thành phố Hà Nội thì có quyền khiếu nại ra Toà Hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan Công ty Cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ và xe máy Vinashin biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2997/TCHQ-KTTT ngày 26/06/2008 về việc khiếu nại giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!