Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2994/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2994/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 24/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/TCT-KK
V/v kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bauer Việt Nam
Địa chỉ: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

 

Trả lời công văn số 1106001/BVN ngày 10/06/2011 của Công ty TNHH Bauer Việt Nam hỏi về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:

“1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

1.2. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế…”

Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Bauer Việt Nam năm 2008 thuê nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp dịch vụ giám sát thi công công trình xây dựng. Đến 31/12/2008 công trình hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng đến tháng 4/2009 công ty mới thanh toán tiền và kê khai nộp hộ thuế nhà thầu cho hợp đồng cung cấp dịch vụ giám sát thì khoản chi phí thuê nhà thầu nước ngoài công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm 2009. Trường hợp năm 2009 công ty bị lỗ do các chi phí phát sinh chậm này thì công ty được chuyển lỗ theo quy định.

Đối với khoản tiền giám sát thi công thanh toán cho nhà thầu phụ nước ngoài năm 2009 cũng được thực hiện tương tự như trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bauer Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tp. Hồ Chí Minh;
- Vụ: TTHT, PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2994/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.254
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15