Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 298TCT/TS về việc lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 298TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 298TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời Công văn số 1032/CT-TB ngày 22/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo tiết c (c4), điểm 2, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB quy định không phải nộp lệ phí trước bạ đối với: “Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để kinh doanh nhà mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. Do đó, Nhà đầu tư được phép kinh doanh nhà trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất trúng thầu.

- Nhà đầu tư phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất mà nhà đầu tư xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và các hoạt động kinh doanh khác theo giá trúng thầu thực tế ghi trên hóa đơn.

- Nhà đầu tư không phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất dùng để xây dựng nhà để kinh doanh nhà hoặc được phép chia lô để chuyển nhượng đất cho các tổ chức, cá nhân khác (nếu có).

2. Tại điểm 2, Mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC nêu trên quy định “Giá tính LPTB là trị giá tài sản chịu LPTB theo giá trị trường trong nước tại thời điểm tính LPTB”. Do đó, nhà đầu tư chia nhỏ lô đất được giao để chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì giá tính LPTB là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn. Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm tính LPTB thì áp dụng theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS., TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 298TCT/TS về việc lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215