Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2964/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Số hiệu: 2964/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2964/TCT-TS
V/v: Thu lệ phí trước bạ theo công văn số 7876/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3288/CT.THDT ngày 3/8/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3 (d) Mục III, phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về Lệ phí trước bạ và hướng dẫn tại công văn số 7876/BTC-TCT ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ:

Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất hoặc cho phép chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; Xây dựng nhà để bán thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất đó (một phần hay toàn bộ) để xây dựng nhà để cho thuê thì tổ chức kinh tế đó phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích xây dựng nhà để cho thuê khi đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, xây dựng khu dân cư, Cục thuế đã thu lệ phí trước bạ thì có trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả theo quy định tại Điểm 2(d) Mục I phần V Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2964/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213