Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2961/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo

Số hiệu: 2961/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2961/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH An Điền

Trả lời công văn số 09/2006-CV ngày 05/06/2006 của Công ty TNHH An Điền đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.17, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "các dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động như cầy, bừa đất sản xuất nông nghiệp: đào, đắp, nạo, vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu, hái, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trong trường hợp này Công ty TNHH An Điền căn cứ vào hợp đồng nuôi và chăm sóc heo với Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam để áp dụng thuế suất thuế GTGT như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH An Điền trực tiếp đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn, nuôi, chăm sóc heo và chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường để bán cho Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam thì không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam đầu tư toàn bộ về con giống, thức ăn…; Công ty TNHH An Điền chỉ làm dịch vụ nuôi, chăm sóc heo sau đó giao lại sản phẩm cho Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam sơ chế hoặc chế biến bán ra thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH An Điền biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2961/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41