Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2959TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2959 TCT/NV1
Về việc đăng ký kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

Kính gửi:

Công ty Đầu tư và phát triển Xây dựng
(Tổng công ty Xây dựng Hà Nội)

Trả lời công văn số 128/CT-TCKT ngày 21/6/2002 của Công ty Đầu tư và phát triển Xây dựng về việc đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: “Trường hợp cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) nơi cơ sở đóng trụ sở chính, không kê khai, xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo quy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc khi xây dựng công trình tại địa phương khác sử dụng mã số thuế, hóa đơn của đơn vị cấp trên và tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”.

Theo đó cơ sở xây dựng không đủ tư cách pháp nhân, không xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp thì nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên giá thanh toán chưa có thuế. Trường hợp của Công ty đề nghị nếu Công ty thực hiện xây dựng tại các địa phương, nhưng đảm bảo đầy đủ về tư cách pháp nhân, đăng ký nộp thuế, mã số thuế, xác định được đầy đủ doanh thu, chi phí, thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, có tài Khoản ngân hàng, lưu giữ sổ sách kế toán... tại nơi xây dựng công trình thì được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Đầu tư và phát triển Xây dựng liên hệ với cơ quan thuế địa phương nơi có công trình xây dựng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2959 TCT/NV1 ngày 08/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!