Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2953 TCT/DNNN ngày 14/09/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 2953TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2953 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 3572 CT/THDT ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Trường hợp Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương xuất khẩu hàng hoá cho Công ty mậu dịch TNHH Lợi Thành (Trung Quốc); Công ty mậu dịch TNHH Lợi Thành (Trung Quốc) ký hợp đồng mua bán ngoại tệ với Công ty KHKT cao su Viễn Đông (Việt Nam) sau đó Công ty KHKT cao su Viễn Đông (Việt Nam) chuyển trả tiền cho Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương thông qua hệ thống ngân hàng, thì việc thanh toán này không thuộc các hình thức thanh toán được quy định tại điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Do đó hàng hoá xuất khẩu của Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT )%, Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu của Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hoá đã thực xuất khẩu, thì Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí theo hướng dẫn tại điểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Do đó hàng hoá xuất khẩu của Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu của Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hoá đã thực xuất khẩu, thì Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí theo hướng dẫn tại điểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2953 TCT/DNNN ngày 14/09/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254