Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2949/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2949/TCT-HT
V/v: đơn giá tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2172/CT-TH&DT ngày 25/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Định v/v xác định đơn giá tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì các trường hợp đang được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì nay vẫn tiếp tục được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại. Cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì nay vẫn còn đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi tiền thuê đất cho khoản thời gian còn lại kể từ ngày Nghị định 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Cơ sở kinh doanh thuộc diện hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, sau thời hạn ổn định đơn giá thuê đất (5 năm) vẫn phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ nhưng trong mức giá ưu đãi theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 nêu trên.

Tổng cục thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Sở Tài Chính tỉnh báo cáo UBND tỉnh Bình Định để thực hiện chính sách thu tiền thuê đất đối với các dự án mà Cục Thuế nêu theo đúng quy định của pháp Luật.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, HT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2949/TCT-HT ngày 26/07/2007 về việc đơn giá tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!