Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 294/TCHQ-KTTT về giá tính thuế có yếu tố giảm giá và công tác tham vấn, xác định giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 294/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 294/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế có yếu tố giảm giá và công tác tham vấn, xác định giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7820/HQHP-TGTT ngày 22/12/2009; công văn số 8060/HQHP-TGTT ngày 29/12/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo về việc xác định giá tính thuế các lô hàng có yếu tố giảm giá mặt hàng ô tô, xe máy nhập khẩu và một số báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về công tác giải quyết khiếu nại. Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và công văn khiếu nại của doanh nghiệp; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định giá tính thuế các lô hàng có yếu tố giảm giá:

Căn cứ khoản a, điểm 2, mục I, phần II, Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì các lô hàng nhập khẩu có yếu tố giảm giá chỉ được chấp nhận trừ ra khỏi trị giá tính thuế khi doanh nghiệp khai báo đầy đủ tại tờ khai trị giá và đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại hệ thống GTT22 thì các lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số 16586/NKD/T03G ngày 05/10/2009 tại Chi cục hải quan Khu vực III và tờ khai số 24532/NK/KD/C03E ngày 03/11/2009 tại Chi cục hải quan Khu vực II, không khai báo khoản giảm giá nhưng vẫn được Cục Hải quan TP. Hải Phòng chấp nhận là không đúng quy định.

2. Về việc tổ chức tham vấn và xác định giá:

Chưa thực hiện đúng theo Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Biên bản tham vấn giống hệt nhau mặc dù các lô hàng tham vấn khác nhau;

- Không nêu được lý do bác bỏ, không chỉ ra được mâu thuẫn, bất hợp lý nhưng vẫn tiến hành bác bỏ;

- Thời gian tham vấn không theo đúng quy định, thể hiện ngày tham vấn trước ngày mở tờ khai, ví dụ: tờ khai số 13840/NKD/T03G ngày 27/8/2009, biên bản tham vấn ngày 22/8/2009 và ngày ra thông báo số 5137/HQHP-TGTT là ngày 22/9/2009.

- Về xác định trị giá: Không chỉ ra phương pháp nào, cách sử dụng dữ liệu để xác định trị giá.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1. Thực hiện xác định trị giá đối với các lô hàng có yếu tố giảm giá theo đúng quy định tại khoản a,điểm 2, mục I, phần II, Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, chấn chỉnh tình trạng chấp nhận khoản giảm giá khi doanh nghiệp không khai báo trên tờ khai trị giá và hồ sơ nhập khẩu hoặc có khai báo nhưng hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định;

2. Thực hiện xác định lại trị giá đối với các lô hàng xác định giá chưa đúng quy định theo chỉ đạo tại công văn số 7571/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2009 và công văn số 7773/TCHQ-KTTT ngày 21/12/2009 của Tổng cục Hải quan. Kiểm tra lại việc không làm đúng quy định nêu trên, xem xét trách nhiệm các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng trên;

3. Trong công tác tham vấn, cần có sự chuẩn bị trước khi làm việc với doanh nghiệp, tổ chức tham vấn đúng thời gian quy định, xác định giá theo đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá trên cơ sở dữ liệu thu thập được, khi xác định giá phải nêu rõ phương pháp xác định giá, căn cứ dữ liệu và mức giá áp dụng;

4. Báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn các mặt hàng giảm giá trong tháng theo đúng quy định tại công văn 6013/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2008 của Tổng cục Hải quan;

5. Tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về việc thực hiện các văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế; Trường hợp tiếp tục vi phạm thì căn cứ khoản 1, mục II, phần V, Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

6. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/01/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 294/TCHQ-KTTT về giá tính thuế có yếu tố giảm giá và công tác tham vấn, xác định giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22