Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2939/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2939/TCT-ĐTNN
v/v: hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty tư vấn Kampsax

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1357/CT/TTr2 ngày 25/5/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc khi kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty tư vấn Đan Mạch (Kampsax International A/S) thực hiện dịch vụ tư vấn cho các dự án thoát nước và vệ sinh thành phố Hạ Long- thị xã Cẩm Phả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì đối tượng được hoàn thuế GTGT có trách nhiệm: “lưu giữ đầy đủ tại cơ sở các hồ sơ khác liên quan đến hoàn tuế, khấu trừ thuế; cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT được hoàn khi cơ quan thuế yêu cầu thanh tra hoàn thuế tại cơ sở”;

Trường hợp khi Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế tại Công ty tư vấn Đan Mạch nhưng Công ty không xuất trình được hóa đơn GTGT (bản gốc) để kiểm tra, đối chiếu là vi phạm chế độ hiện hành nên không được giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT hiện hành. Số thuế GTGT đã hoàn phải thu hồi vào NSNN.

Tuy nhiên, xét trường hợp cụ thể của Công ty tư vấn Đan Mạch đã chuyển bản gốc chứng từ của các bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT trước 1/1/2005 về Đan Mạch để phục vụ kiểm toán, nên để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tư vấn Đan Mạch, Tổng cục thuế đồng ý gia hạn cho Công ty thêm thời gian để xuất trình với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh bản gốc các hóa đơn, chứng từ kèm bản photocopy có xác nhận sao y bản chính và đóng dấu của Công ty. Cục thuế tỉnh Quảng Ninh sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu sẽ lưu bản sao và trả lại bản gốc cho Công ty.

Giao Cục thuế tỉnh Quảng Ninh làm việc trực tiếp với Công ty để thống nhất qui định cụ thể thời hạn Công ty phải cung cấp các tài liệu này. Quá thời hạn quy định, nếu Công ty không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ thực hiện xử lý theo đúng qui định của pháp luật thuế Việt Nam.

Đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ 1/1/2005 sẽ được xem xét hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thủ tục, hồ sơ như quy định của pháp luật thuế hiện hành và sau khi Công ty đã thực hiện đúng các qui định về hóa đơn, chứng từ đối với các hồ sơ đã được hoàn thuế GTGT hoặc nộp đủ số thuế GTGT được hoàn vào NSNN theo quyết định của cơ quan thuế (đối với trường hợp Công ty bị thu hồi số thuế GTGT được hoàn).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2939/TCT-ĐTNN ngày 25/08/2005 về việc vướng mắc khi kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty tư vấn Đan Mạch (Kampsax International A/S) thực hiện dịch vụ tư vấn cho các dự án thoát nước và vệ sinh thành phố Hạ Long- thị xã Cẩm Phả do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!