Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2937/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2937/TCT-TS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 750/TCT-BQLKV2 ngày 9/8/2005 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc giá nhà đất tính thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại Điểm 5c, công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005 thì các khoản thu liên quan đến nhà đất thuộc Dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đảm (trong đó có lệ phí trước bạ) do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ xây dựng bán ra được thực hiện như sau:
- Trường hợp Tổng công ty đã ký hợp đồng mua bán nhà đất với người mua nhà và xuất bán hóa đơn bán nhà trước ngày 1/1/2005 (loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) người mua nhà nộp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính trước 1/1/2005 và trong năm 2005 thực hiện nộp tiền thì áp dụng giá tính các khoản thu về nhà đất theo giá ghi trên hóa đơn bán nhưng không được thấp hơn giá quy định tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ tại từng thời điểm xuất hóa đơn năm 2004, cụ thể là: Đối với những hóa đơn bán nhà trước 1/7/2004 không thấp hơn giá nhà đất do UBND thành phố quy định áp dụng tại thời điểm tương ứng trước 1/7/2004; Đối với những hóa đơn bán nhà từ thời điểm 1/7/2004 đến 31/12/2004 không thấp hơn giá nhà đất do UBND thành phố quy định áp dụng tại thời điểm tương ứng từ 1/7/2004 đến 31/12/2004.
- Trường hợp mua bán nhà đất xuất hóa đơn từ ngày 1/1/2005 đến nay thì áp dụng theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên
- Chi cục Thuế Q.Hoàng Mai;
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2937/TCT-TS ngày 25/08/2005 của Tổng cục Thuế về việc giá nhà đất tính thu lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!