Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2936/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 2936/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2936/TCT-CS    
V/v miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với CM    

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1123/CT-THNVDT ngày 22/01/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; tại Khoản 2, Điều 1 quy định về nguyên tắc hỗ trợ: “Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;” và tại Khoản 4, Điều 2 quy định: “4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc hỗ trợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo hộ, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ tiền sử dụng đất một lần. Vì vậy, trường hợp hộ gia đình cả vợ và chồng đều thuộc diện được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và đã được nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhưng nay hộ lại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khác thì không được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần thứ hai nữa.

Trường hợp hộ gia đình có vợ hoặc chồng đã được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Sau đó, tách hộ mới do ly hôn, thì khi được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giao đất được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo tiêu chuẩn của vợ hoặc chồng trước đây chưa được xét hỗ trợ tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi Cục Thuế Hai Bà Trưng - Hà Nội;
- Ông Vũ Hải;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2936/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81