Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2933/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế xe ôtô Hyundai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2933/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2933/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế xe ôtô Hyundai 

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tiếp theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 1906/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2009 của Tổng cục Hải quan và báo cáo tại công văn số 982/HQĐNa-GTT ngày 22/4/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô Hyundai nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp để bác bỏ trị giá khai báo đối với các lô hàng xe Hyundai Getz nhập khẩu trước thời điểm hiệu lực của mức giá trong  danh mục quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 894/TCHQ-KTTT ngày 20/02/2009 của Tổng cục Hải quan (tờ khai trong tháng 1 và 2 năm 2009), đồng thời xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở dữ liệu có sẵn (GTT22) tại thời điểm xác định trị giá và tham khảo một số thông tin Cục Hải quan Lạng Sơn đã xác định trị giá đối với một số loại xe Hyundai Getz do chính công ty nhập khẩu trong thời gian tháng 1 và 2 năm 2009 như sau:

Xe Hyundai Getz 1.1 số sàn, động cơ xăng: 4200USD/cái

Xe Hyundai Getz 1.4 số sàn, động cơ xăng: 5019USD/cái

Xe Hyundai Getz 1.4 số tự động, động cơ xăng: 5519USD/cái

2. Ra thông báo xác định trị giá, ấn định thuế và thông báo để Doanh nghiệp biết và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo Luật định. Cập nhật ngay kết quả xác định giá vào chương trình GTT22 theo đúng quy định.

3. Đối với các lô hàng nhập khẩu từ ngày có hiệu lực của danh mục quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 894/TCHQ-KTTT ngày 20/02/2009 của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định. Qua kiểm tra hệ thống GTT22, cho thấy nhiều loại xe Hyundai Santa Fe loại 2.7, loại 2.2 có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá nhưng không thấy tham vấn bác bỏ trị giá khai báo mà lại chuyển kiểm tra sau thông quan là sai so với các văn bản hướng dẫn kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế.

4. Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu và triển khai ngay một số nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2308/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2009, chấm dứt tình trạng tham vấn và xác định trị giá tính thuế không đúng quy định phải điều chỉnh nhiều lần. Trường hợp tiếp tục vi phạm thì kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định tại điểm 1 mục II phần V Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2933/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế xe ôtô Hyundai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89