Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2920/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2920/TCT-CS

V/v: Chứng từ tài sản thi hành án

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 5050/CT-TTHT ngày 29/5/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản mua; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản không được tính vào chi phí hợp lý, trong đó có: “Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

- Tại Khoản 1, Điều 22, Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về việc bảo đảm hiệu lực của bản án và quyết định của Tòa án: “Bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi trách nhiệm của mình phải chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành đó.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Công thương nghiệp Trường Phú (Công ty Trường Phú) ký hợp đồng mua xe của Công Isuzu Việt Long về gắn thêm các thiết bị tạo thành xe chuyên dùng và ký hợp đồng bán cho Công ty QLCT Cầu phà. Công ty Trường Phú đã bàn giao xe cho Công ty QLCT Cầu Phá và nhận 90% tiền bán xe theo giá trị hợp đồng, nhưng chưa giao hóa đơn và bộ hồ sơ xe cho bên mua. Vì Công ty Trường Phú không thanh toán tiền cho Công ty Isuzu Việt Long nên Công ty Isuzu Việt Long không bàn giao hồ sơ xe. Vụ việc đã được Công ty QLCT Cầu Phà kiện ra Tòa án Nhân dân Quận 2, TP Hồ Chí Minh và bản án đã có hiệu lực, phán quyết Công ty Trường Phú phải giao đầy đủ bản chính hồ sơ lô xe. Nhưng Công ty Trường Phú không thực hiện và đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, không lập hóa đơn đối với phần thiết bị chuyên dùng cho Công ty QLCT Cầu Phà thì Công ty QLCT Cầu Phà căn cứ nội dung phán quyết tại bản án và làm việc với Phòng thi hành án xác định rõ phần giá trị thiết bị mua Công ty Trường Phú không có chứng từ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự để làm căn cứ ghi nhận tài sản cố định và làm chứng từ thanh quyết toán với cơ quan tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên

- Vụ Pháp chế

- Lưu: VT, PC, HT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2920/TCT-CS ngày 25/07/2007 về chứng từ tài sản thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.152.133