Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 291/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Số hiệu: 291/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/TCT-TS
V/v: giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được tờ trình số 7101/TTr-UBND ngày 12/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2006 cho doanh nghiệp vừa thực hiện cổ phần hóa tại tỉnh Tiền Giang; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần trong đó quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.

Tại nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang không có đủ căn cứ để trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo cho Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang và Công ty cổ phần xây dựng giao thông Tiền Giang được biết./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 291/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40