Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2905/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2905/TCT-DNNN
v/v: vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5468 CT/DDI ngày 6/6/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Doanh thu, chi phí từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng trên đất phải hạch toán, kê khai nộp thuế riêng, không tính chung vào doanh thu, chi phí của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp để xác định thu nhập chịu thuế và thuế TNDN phải nộp trong năm. Vì vậy, nếu trong năm 2004 Công ty cổ phần Giầy Gia Lâm có phát sinh thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng trên đất thì phải kê khai, quyết toán riêng và nộp thuế TNDN vào NSNN. Công ty không được bù trừ thu nhập phát sinh từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng trên đất với số lỗ phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Trường hợp nhiều năm liền sản xuất, kinh doanh của Công ty bị thua lỗ, công nợ kéo dài, không có khả năng thanh toán thì báo cáo UBND thành phố Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-UBND thành phố Hà Nội;
-Cty cổ phần Giầy Gia Lâm;
-Cục TCDN;
-Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2905/TCT-DNNN ngày 24/08/2005 về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!