Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 29/BXD-KTTC về việc lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 29/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 29/BXD-KTTC
V/v: Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam.

Trả lời văn bản số 27/SNN-KHĐT ngày 29/01/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn xác định lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình là trách nhiệm của chủ đầu tư. Vì vậy, trường hợp như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam nêu tại văn bản số 27/SNN-KHĐT thì chỉ được thu lệ phí thẩm định theo qui định của Bộ Tài chính.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, trường hợp chủ đầu tư có đủ điều kiện, năng lực thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình và tự thực hiện công việc thẩm tra này thì chi phí cho công việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thực hiện theo qui định tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 15/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện theo qui định tại Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam căn cứ ý kiến trên thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 29/BXD-KTTC về việc lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215