Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2890/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2890/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần xnk lương thực thực phẩm Hà Nội

 

Trả lời công văn số 406/CV ngày 11/8/2005 của Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm Hà Nội hỏi về chứng từ đối với các khoản nhận đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì:

- Các khoản bồi thường như: chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí hỗ trợ di chuyển; chi phí hỗ trợ nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên; chi phí bồi thường thiệt hại ngừng sản xuất kinh doanh do Công ty TNHH thương mại Tín Phát bồi thường cho Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm Hà Nội, các khoản bồi thường này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa 2 bên có thể dùng phiếu thu tiền hoặc hóa đơn GTGT; Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là số tiền bồi thường, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Việc bồi thường đối với các tài sản trên đất bao gồm: các công trình kết cấu hạ tầng (đường xá, điện, nước) công trình kiến trúc trên đất thì Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm Hà Nội phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo quy định hiện hành. Giá tính thuế GTGT không bao gồm tiền sử dụng đất. Công ty TNHH thương mại Tín Phát căn cứ vào hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm Hà Nội ghi tăng giá trị TSCĐ và trích khấu hao theo chế độ hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Lưu VT, PCCS (2b). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2890/TCT-PCCS ngày 23/08/2005 về chứng từ đối với các khoản nhận đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.643

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!