Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2886/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2886/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Trà Vinh


Trả lời công văn số 229 CT/TTr ngày 22/6/2005 của Cục thuế hỏi vướng mắc về thuế GTGT đối với cơ sở là đại lý bán đúng giá dầu nhớt Castrol hưởng hoa hồng từ năm 1999 đến năm 2001 và từ năm 2002 chuyển đổi hình thức kinh doanh sang mua dứt bán đoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Đối với đại lý mua hoặc bán hàng hóa theo đúng giá bên chủ hàng quy định chỉ hưởng hoa hồng, hoa hồng chi cho đại lý được hạch toán vào chi phí của bên chủ hàng thì bên đại lý không phải tính và nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động mua hoặc bán hàng hóa này. Thuế GTGT hàng hóa bán ra do chủ hàng kê khai, nộp”.

Tại Mục II Phần A Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT không phải nộp thuế GTGT nhưng cũng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ này ở khâu không chịu thuế GTGT”

Căn cứ quy định trên trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý bán đúng giá dầu nhớt Castrol hưởng hoa hồng thì cơ sở kinh doanh không phải tính và nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động mua bán dầu nhớt Castrol. Thuế GTGT dầu nhớt bán ra do Xí nghiệp liên doanh Castrol (chủ hàng) kê khai, nộp. Cơ sở kinh doanh là đại lý bán đúng giá không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí phục vụ hoạt động đại lý bán đúng giá. Do vậy đối với số thuế GTGT phát sinh từ hoạt động kinh doanh này, cơ sở kinh doanh được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng không được kê khai khấu trừ khi tính thuế GTGT của hoạt động kinh doanh (nếu có) và không được tính chuyển khấu trừ sang năm 2002.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2886/TCT-DNK ngày 22/08/2005 về thuế GTGT đối với cơ sở là đại lý bán đúng giá dầu nhớt Castrol do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.981

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!