Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2882/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế GTGT của C.ty lương thực Bình Định

Số hiệu: 2882/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2882/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế GTGT của C.ty lương thực Bình Định

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 39/CV/LTBĐ ngày 9/6/2006 của Công ty TNHH lương thực Bình Định đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty thì khi lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước (tháng 11/2002) theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, do chưa hiểu hết thủ tục nên Công ty chưa đề nghị xóa nợ Khoản tiền phạt chậm nộp thuế. Ngày 19/8/2003, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2533/QĐ-BTC xóa nợ thuế doanh thu và thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho Công ty lương thực Bình Định. Mặt khác, do chậm được hoàn thuế GTGT tại An Giang nên Công ty không có tiền nộp thuế tại Bình Định và bị phạt chậm nộp với số tiền là 468.258.003 đồng.

Để có cơ sở giải quyết cho Công ty, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định kiểm tra, xem xét lại hồ sơ của đơn vị và có báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 20/8/2006.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH lương thực Bình Định;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2882/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế GTGT của C.ty lương thực Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145