Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2881/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 2881/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2881/TCT-DNNN
V/v: Đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 17/CT-QLDN ngày 28/4/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở Văn phòng Công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty Cảng và kinh doanh than có trụ sở đóng tại thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, nếu có cơ sở hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Thái Nguyên thì phải kê khai nộp thuế GTGT tại Thái Nguyên nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty Cảng và kinh doanh than mua than của các đơn vị tại Thái Nguyên để bán cho khách hàng theo hình thức tay ba và làm thủ tục giao hàng tại kho của bên bán hàng theo hợp đồng cho khách hàng. Các xí nghiệp than tại Thái Nguyên bán hàng cho Công ty Cảng và kinh doanh than đã lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế tại Thái Nguyên. Công ty Cảng và kinh doanh than đã thực hiện kê khai, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng và kê khai nộp thuế tại Quảng Ninh thì không phải kê khai nộp thuế GTGT tại Thái Nguyên theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán hàng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2881/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145