Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2880/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2880/TCT-PCCS
v/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 842/CT-TT&HT ngày 11/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về thuế suất thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước, duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả.

Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải, thoát nước, xử lý nước thải cho các tổ chức, cá nhân không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Nếu cơ sở kinh doanh tận dụng chất phế thải để sản xuất ra sản phẩm khác để bán thì các sản phẩm này sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC hoặc chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ như: lau dọn, vệ sinh văn phòng cho các tổ chức, cá nhân thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 10% hướng dẫn tại Điểm 3.27 Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên nếu sản phẩm được tạo ra từ việc tận dụng rác thải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì áp dụng theo thuế suất thuế GTGT của sản phẩm đó. (Ví dụ nhựa phế thải được tận dụng làm đồ chơi trẻ em thì áp dụng thuế suất thuế GTGT của đồ chơi trẻ em là 5% theo quy định tại Điểm 2.7, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC; còn nếu nhựa phế thải được tận dụng sản xuất đồ nhựa tiêu dùng thì áp dụng thuế suất thuế GTGT của sản phẩm nhựa tiêu dùng là 10% theo quy định tại Điểm 3.13, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC).

- Tại Điểm 2.2, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Phân bón bao gồm phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm, urê, phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt, phân vi sinh…” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, sản phẩm mùn hữu cơ vi sinh được tạo ra từ chất thải hầm cầu ủ lên men, rồi nghiền nát có tác dụng cải tạo đất bạc màu áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2880/TCT-PCCS ngày 22/08/2005 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.862

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!