Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2872/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2872/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 1251/TCT-TCKT ngày 28/5/2005 của Tổng công ty về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án điện Phú Mỹ 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 7758 TC/TCT ngày 23/6/2005 gửi Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chủ đầu tư, theo đó Tổng công ty Điện lực Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản tiền thuế GTGT mà Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã thanh toán cho nhà thầu phụ (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).

Về thủ tục và chứng từ làm căn cứ để Tổng công ty Điện lực Việt Nam thanh toán thuế GTGT cho nhà thầu phụ được quy định tại công văn số 7758 TC/TCT nêu trên.

Đề nghị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội kiểm tra xem xét và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, liên hệ với Tổng công ty Điện lực Việt Nam thực hiện thanh toán thuế GTGT theo nội dung công văn số 7758 TC/TCT ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Xây dựng Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VP Bộ Tài chính
- TCTy Điện lực VN
- Lưu VT, DNNN (2b). 

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2872/TCT-DNNN ngày 22/08/2005 về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án điện Phú Mỹ 1 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!