Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2867/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai

Số hiệu: 2867/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2867/TCT-DNK
V/v: Trích khấu hao TSCĐ  

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi

Cục thuế tỉnh Gia Lai
Xí nghiệp tư doanh Đức Long
Tổ 3, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai

 

Trả lời công văn số 02/CV ngày 19/06/2006 của Xí nghiệp tư doanh Đức Long (Xí nghiệp Đức Long) về việc "Xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai" (bản photocopy gửi kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Theo quy định tại Điểm 2, Điều 29 Luật Doanh nghiệp nêu trên quy định: "Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp".

- Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: "Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các Điều kiện sau:

+ Tài sản cố định phải sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Đức Long (Xí nghiệp được thành lập theo loại hình là Doanh nghiệp tư nhân) sử dụng tài sản đứng tên sở hữu của chủ doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang doanh nghiệp nhưng vẫn được trích khấu hao tính vào chi phí nếu đảm bảo yêu cầu sau:

- Trường hợp tài sản được xác lập là vốn đầu tư khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, nếu tài sản này đã có trước khi thành lập doanh nghiệp và không có hóa đơn chứng từ thì doanh nghiệp phải tự xác định giá trị tài sản tại thời Điểm đăng ký kinh doanh và phải đăng ký, kê khai khi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Trường hợp giá trị tài sản do doanh nghiệp tự xác định không phù hợp với giá trị thực tế của tài sản thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại hoặc trưng cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định lại giá trị của tài sản.

- Nếu tài sản được hình thành sau khi thành lập DNTN nhằm Mục đích phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đứng tên chủ doanh nghiệp hoặc đứng tên DNTN làm căn cứ để hạch toán kế toán và trích khấu hao.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình thực tế và giải quyết theo tinh thần nêu trên; XNTD Đức Long liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2867/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.536

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209