Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2849/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2849/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2849/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Liên danh Kawasaki Heavy Industries - GTECH

 

Trả lời văn thư ngày 24/4/2007 của Liên danh Kawasaki Heavy Industries – GTECH về việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước thành phố, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.2.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: Trường hợp chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Theo quy định của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thì các nhà thầu Nhật Bản được miễn thuế TNDN phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước thành phố.

Trường hợp của Liên danh Kawasaki Heavy Industries – GTECH là liên danh giữa Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Nhật Bản và – GTECH Services – Hồng Kông theo tỷ lệ tương ứng là 90% và 10% theo quy định tại Điều 5 Thỏa thuận liên danh, Liên danh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

Căn cứ theo các quy định và hướng dẫn trên thì nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDN đối với các nhà thầu nước ngoài trong Liên danh được thực hiện như sau:

1. Thuế GTGT:

Trường hợp Liên danh Kawasaki Heavy Industries – GTECH là nhà thầu chính thực hiện dự án Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước thành phố sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát theo giá không có thuế GTGT sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án.

2. Thuế TNDN:

Nhà thầu Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Nhật Bản trong Liên danh thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án; nhà thầu GTECH Services – Hồng Kông không thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN.

Việc xác định số thuế TNDN được miễn của Nhà thầu Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Nhật Bản được căn cứ theo tỷ lệ tham gia quy định tại Thỏa thuận Liên danh nêu trên.

Nhà thầu Kawasaki Heavy Industries Ltd., - Nhật Bản có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế các tài liệu, hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 7711TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên danh Kawasaki Heavy Industries – GTECH  được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Cục thuế TP HCM;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2849/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status