Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2846/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2846/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1547/CT-TTHT ngày 14/7/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định “Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi là giá trị nhà trước bạ) là giá trị nhà thực tế chuyển nhượng trên thị trường tại thời Điểm trước bạ. Trường hợp không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường thì áp dụng giá nhà tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời Điểm trước bạ như sau:…”

Căn cứ quy định trên đây thì tài sản là nhà xưởng của Công ty Cổ phần bao bì 3-2 kê khai, nộp lệ phí trước bạ là tài sản mua lại của Phân xưởng giấy Hoa Hồng thuộc Xí nghiệp gỗ giấy 3-2 theo mức giá quy định tại Quyết định số 2332/QĐ-UB ngày 9/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thì giá trị nhà xưởng tính lệ phí trước bạ là giá quy định tại Quyết định số 2332/QĐ-UB nêu trên. Trường hợp này, nhà xưởng của Công ty Cổ phần bao bì 3-2 kê khai, nộp lệ phí trước bạ có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, do vậy, giá tính lệ phí trước bạ không áp dụng tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, theo ý kiến của Cục thuế nêu tại công văn số 1547/CT-TTHT và hồ sơ gửi kèm theo thì tại thời Điểm năm 2006, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa vẫn áp dụng Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà ban hành từ 28/2/1997 là không phù hợp; đề nghị Cục thuế phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương xây dựng bảng giá mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2846/TCT-TS ngày 10/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!