Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2844/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2844/TCT-PCCS
V/v: Phân bổ chi phí

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA
15 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Trả lời công văn ngày 15/6/2006 của Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA hỏi về việc phân bổ chi phí trong giai đoạn thử nghiệm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 1c Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) có hướng dẫn: "Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ cộng các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác liên quan phải chi ra tính đến thời Điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các Khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các Khoản chi phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất)".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thành lập một phân xưởng mới để sản xuất hàng cao cấp xuất khẩu, trong thời gian đầu hoạt động của phân xưởng có chi phí chạy thử máy móc thiết bị thì Khoản chi phí này Công ty phải tính vào nguyên giá của TSCĐ để trích khấu hao vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

2) Tại Điểm 2g Điều 3 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) có hướng dẫn: "Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa Điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Khoản chi phí làm mẫu các sản phẩm cho giai đoạn nghiên cứu nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 03 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2844/TCT-PCCS ngày 10/08/2006 của Tổng Cục Thuế về việc phân bổ chi phí trong giai đoạn thử nghiệm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.653

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!