Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 284/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính thuế Gía Trị Gia Tăng đối với thủy điện

Số hiệu: 284/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284/TCT-PCCS
V/v: Xác định giá tính thuế GTGT đối với thủy điện

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 2024 CT/QLDN ngày 21/9/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước hỏi về việc xác định giá tính thuế GTGT đối với thủy điện sản xuất bán ra, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Tại Điều 30 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quan thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp"

Căn cứ quy định trên, Cục thuế quản lý thu thuế phát hiện Công ty Thủy điện Thác Mơ là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, bán điện cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam với đơn giá 159,7 đồng/1kwh. Nếu so với đơn giá bán điện của Công ty CP Thủy điện Cần Đơn trên cùng một địa bàn (không thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam) là 712 đồng/1kwh, thì đơn giá bán điện của Công ty Thủy điện Thác Mơ thấp hơn 4,5 lần. Căn cứ dấu hiệu trên, Cục thuế tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm tra, xác định lại giá bán điện theo nguyên tắc giá thị trường làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Thủy điện Thác Mơ để thu đúng, thu đủ thuế theo quy định trên. Đồng thời, hướng dẫn Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Thủy điện Thác Mơ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ NSNN, Vụ CST, Cục TCDN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 284/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính thuế Gía Trị Gia Tăng đối với thủy điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126