Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2839/TCT-CS về hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2839/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2839/TCT-CS

V/v: hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty Thép Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1001/CT-TCKT ngày 28/06/2007 của Tổng công ty thép Việt Nam về việc được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in của Công ty thép Miền Nam, Công ty thép tấm Lá Phú Mỹ khi thay đổi tên, mã số thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng Cục thuế đã có công văn số 619TCT/PCCS ngày 04/3/2005 hướng dẫn giải quyết vướng mắc về hóa đơn, biên lai như sau: “Các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, hình thức sở hữu xin được sử dụng tiếp hóa đơn đã tự in trong thời gian đầu để giải quyết thủ tục về việc cấp mã số thuế và tránh lãng phí thì cơ quan thuế có thể giải quyết cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng số lượng hóa đơn còn tồn lại nhưng phải đóng dấu tên doanh nghiệp và mã số thuế mới trên hóa đơn. Số lượng hóa đơn còn tồn phải được kiểm kê sau đó đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng số lượng hóa đơn này.

Trường hợp các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in (theo mẫu Tổng cục Thuế duyệt từ năm 1998) cho các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, nhưng nay do thay đổi chính sách các hàng hóa, dịch vụ đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì không được phép sử dụng tiếp mẫu hóa đơn bán hàng đã duyệt nêu trên”.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Thép Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương nơi đăng ký sử dụng hóa đơn tự in để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, TVQT, HT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2839/TCT-CS về hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015
DMCA.com Protection Status