Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2836/TCT-PC năm 2020 về xử lý vi phạm đối với thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2836/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Công Minh
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm đối với thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 424/CT-TTKT1 ngày 29/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc vướng mắc trong việc xử phạt VPHC đối với đơn vị thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả:

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

"1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

…..

3. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt."

Như vậy, trường hợp vi phạm về phí bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực nước thải sinh hoạt thực hiện xử phạt theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Đối với các hành vi không quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP thì sẽ áp dụng các quy định Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP nêu trên và các văn bản xử phạt khác có liên quan.

Theo quy định tại điểm m khoản 3 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường :

"3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

m) Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp theo quy định... "

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cấp nước Vĩnh Long ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu số tiền phí bảo vệ môi trường còn thiếu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 :

"Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạn hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:

Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế, phí lệ phí' . . . thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

….

b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

….

Căn cứ quy định tại khoản 35 Điều 1 Luật số 21/QH 12/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế :

"35 . Điều 110 được sủa đổi, bổ sung như sau:

3.Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, sổ tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm."

Theo hồ sơ thực tế của Cục thuế gửi, Công ty cấp nước Vĩnh Long áp dụng sai mức phí BVMT từ ngày 01/1/2017 đến tháng 3/2018. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào các quy định nêu trên để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Công Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2836/TCT-PC năm 2020 về xử lý vi phạm đối với thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34