Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 283/TCT-DNL năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 283/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/TCT-DNL
V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 12120/CT-TTr1 ngày 07/09/2018 của Cục Thuế TP Hải Phòng nêu vướng mắc trong quá trình thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng về việc khấu trừ thuế GTGT của Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng (nay là Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 0%;

Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 5%;

Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 10%;

Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng là thành viên đứng đầu liên doanh, được liên doanh ủy quyền mua than từ Công ty Farlin năng lượng và hàng hóa Fze để giao hàng và phát hành hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thì hàng hóa do Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng cung cấp cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Việc công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng xuất hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 với dòng thuế suất gạch chéo là chưa phù hợp với quy định về thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Đối với thuế GTGT dầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh nói trên Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 283/TCT-DNL năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75