Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2824/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2824/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2824/TCT-CS

V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 6049/CT-DT ngày 24/05/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d.3, điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu qua ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu” và tại công văn số 14572/BTC-TCT của Bộ Tài Chính ngày 23/11/2006 hướng dẫn đối với trường hợp chứng từ báo Có của Ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền nhận được từ tài khoản vãng lai là từ tài khoản tiền gửi vãng lai của cá nhân (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) thì không được chấp nhận là chứng từ thanh toán của Công ty mua hàng để doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Theo các quy định trên, trường hợp chứng từ thanh toán là giấy báo Có của Ngân hàng bên Công ty TNHH may nhân đạo Trí tuệ về số tiền nhận được từ tài khoản vãng lai của cá nhân (là Ông Huỳnh Luận và Ông Nguyễn Danh Quyền) thì không được chấp nhận đó là chứng từ thanh toán với Công ty TNHH may nhân đạo Trí tuệ để làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Công ty TNHH may nhân đạo Trí tuệ;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2824/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.012
DMCA.com Protection Status