Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2823/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2823/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

*******

Số: 2823/TCT-CS

V/v: khấu trừ thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

 

Trả lời công văn số 655/CT-TTr ngày 17/04/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II và khoản d, điểm 1, mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 quy định: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và điều kiện để hàng hóa xuất khẩu được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện là: Hợp đồng gia công hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT xuất trả hàng gia công cho nước ngoài.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần NAJMEX thực hiện xuất khẩu hàng trực tiếp cho đối tác nước ngoài. Trong quá trình xuất khẩu có một số lượng hàng không được đối tác chấp nhận, tái xuất trả lại cho Công ty. Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu và điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu đồng thời Công ty cổ phần NAJMEX phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào liên quan đến số hàng hóa nhập khẩu trả lại. Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến lô hàng nhập khẩu trở lại Công ty không được kê khai khấu trừ / hoàn thuế.

Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc sửa chữa, hoàn thiện lại sản phẩm để tiếp tục tái xuất ra nước ngoài Công ty được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT khi thực tế tái xuất cho khách hàng nước ngoài đều đáp ứng các điều kiện về hàng hóa xuất khẩu quy định tại điểm 1, mục II và khoản d, điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên. Chi phí bồi thường thiệt hại do các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước đền bù, Công ty không phải lập hóa đơn mà chỉ thực hiện lập phiếu thu-chi và Công ty cổ phần NAJMEX hạch toán vào khoản thu nhập bất thường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2823/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241