Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2820/TCT-QLN về việc kê biên tài sản để bán đấu giá, thu hồi nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2820/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2820/TCT-QLN
V/v: kê biên tài sản để bán đấu giá, thu hồi nợ thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 413/CT-TTr ngày 24/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc kê biên tài sản, phát mãi tài sản thu hồi nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp ông Lê Văn Phương thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo hướng dẫn tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; nếu ông Phương có quyền sở hữu 2 căn nhà và cam kết dùng 2 căn nhà để thanh toán nợ thuế thì Cục thuế tỉnh Bạc Liêu chỉ thực hiện kê biên 1 căn nhà đề phát mãi thu hồi nợ thuế theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục III phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC nêu trên. Trình tự, thủ tục kê biên thực hiện theo đúng hướng dẫn tại mục III phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC.

Việc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kê biên tài sản, phát mãi để thu hồi nợ thuế như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3 mục III phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC, thì trước khi ra Quyết định cưỡng chế Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành của đối tượng bị cưỡng chế. Việc xác minh phải thể hiện được trạng thái của tài sản có xác nhận của UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc xác minh đối với tài sản thuộc diện phải đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản cần căn cứ vào hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu, sử dụng tài sản thông qua chủ sở hữu, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc mua bán theo quy định của pháp luật (như: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tài sản gắn liền với đất). Thông tin xác minh có thể thông báo rộng rãi để người có thẩm quyền, nghĩa vụ liên quan được biết và bảo vệ lợi ích của họ.

Trước khi ban hành quyết định kê biên tài sản, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cần yêu cầu cơ quan đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản cung cấp thông tin về quyền sở hữu, sử dụng tài sản của đối tượng bị cưỡng chế; yêu cầu cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin về tài sản dự định kê biên có đang được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của đối tượng bị cưỡng chế hoặc có phải là tài sản thuê mua tài chính hay không?;

Khi ban hành quyết định cưỡng chế Cục Thuế phải thông báo ngay cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tài sản gắn liền với đất, các cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, sử dụng khác theo quy định của pháp luật để các cơ quan này không thực hiện việc đăng ký chuyển dịch tài sản đó theo hướng dẫn tại điểm 5.3; điểm 5.7; điểm 5.8 mục III phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC nêu trên đồng thời có văn bản yêu cầu phối hợp thực hiện gửi đến UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan công an quận, huyện nơi có đối tượng bị cưỡng chế cư trú hoặc có tài sản bị cưỡng chế và các cá nhân, tổ chức có liên quan theo hướng dẫn tại mục VII phần A Thông tư số 157/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2820/TCT-QLN về việc kê biên tài sản để bán đấu giá, thu hồi nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188