Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2817/TCHQ-KTTT về thời hạn nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2817/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2817/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 524/HQHN-NV ngày 11/04/2007 và 690/HQHN-NV ngày 17/05/2007 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về đề nghị xem xét kéo dài thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu số 643 TKZ074LILAMA-2005 ngày 22/12/2005 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III, Phần C – Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trên cơ sở báo cáo, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội, để tạo điều kiện cho Tổng công ty lắp máy Việt Nam có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm do hàng xuất khẩu có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, khối lượng công việc lớn. Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu số 643 TKZ/704LILAMA-2005 ngày 22/12/2005 đến hết ngày 30/09/2007 (theo danh sách các tờ khai đã làm thủ tục hải quan mà đơn vị đề nghị).

Tổng công ty lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm về khai báo và các thông tin đã cung cấp cho cơ quan hải quan phải thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Tổng công ty lắp máy Việt Nam chưa nộp thuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp thuế doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định; đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2817/TCHQ-KTTT về thời hạn nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38