Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2815/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2815/TCT-DNNN
v/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty liên doanh xây dựng đường bộ 4

Trả lời Công văn số 62 /CV-LD4 ngày 29/7/2005 của Công ty Liên doanh xây dựng đường bộ 4 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hạng mục công trình xây dựng ký hợp đồng bổ sung trong năm 2004 cho các hợp đồng đã ký từ năm 2001; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty liên doanh xây dựng đường bộ 4 đã ký bổ sung hợp đồng số 01/BS ngày 16/8/2004 cho hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ bổ sung vào hợp đồng kinh tế đã ký từ năm 2001 (hợp đồng số 21/Đ14/HĐKT ngày 21/11/2001) thì khối lượng hạng mục công trình hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ áp dụng theo thuế suất thuế GTGT là 10% (Điểm 3.14, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh xây dựng đường bộ 4 biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục thuế tỉnh Nghệ An;
-Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2815/TCT-DNNN ngày 17/08/2005 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hạng mục công trình xây dựng ký hợp đồng bổ sung trong năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!