Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2815/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2815/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2815/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần XNK Hà Tây
(210 đường Quang Trung – Thị xã Hà Đông – Hà Tây)
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số: 34/CV-CPXNK ngày 05/5/2007 của Công ty CP XNK Hà Tây xin được giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan;

Trong thời gian chờ bổ sung hồ sơ xóa nợ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần XNK Hà Tây được làm thủ tục đến 31/7/2007, với điều kiện ngoài số nợ thuế và phạt chậm nộp 523.580.235 đồng tại Cục Hải quan Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Công ty đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp quá hạn các lô hàng khác, đồng thời các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Yêu cầu Công ty khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ xóa nợ theo đúng yêu cầu tại công văn số 611/TCHQ-KTTT ngày 25/01/2007 của Tổng cục Hải quan;

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Hà Tây biết và liên hệ với hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2815/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81